Side ved side

Hundetrening!

Holde kurs hos dere?

Jeg holder en god del kurs hos andre aktører, både hundeskoler, hundeklubber og privatpersoner. Når jeg leies inn andre steder pleier jeg å holde på kursstrukturen jeg har på egne kurs, med mindre arrangøren ønsker noe annet. 

Deltakerantall ønsker jeg skal være fire til åtte personer. Det kan godt være med observatører, men jeg ønsker at antallet observatører ikke overstiger antallet med hund. 

På mine kurs jobber flere med hund parallelt, oppdelt på ulike måter. Det blir langt mer treningstid per deltaker med dette systemet kontra om kun en og en er på banen. 

Praktisk treningstid og teoriøkter kommer om hverandre, og hvor mye teori det er kommer litt an på type kurs og hva arrangør og/eller deltakerne ønsker seg av kurset.  

 

Priser

Prisene inkluderer kursopplegg/planlegging, bruk av mine skilt og skiltholdere, eventuelt materiell som skal deles ut, kjøring og bompenger.

Ved veldig lange avstander legges noe kjørepenger til, og det blir generelt lettes med helgekurs. Hør med meg hvis du lurer på noe rundt dette!  

 

Helg 10.00-16.00 begge dager: 10 000,-

En dag 10.00-16.00: 5000,-


Kurs over flere ganger:

To ganger tre timer: 5500,- 

Fire ganger to timer:  9000,-

 

PRIVATTIMER

På mitt kurssted i Oslo nord/øst: 600,- for en klokketime

Andre steder: 700,- + bompenger og kjøring (50,- per påbegynte halvtime)