Side ved side

Hundetrening!

Rallylydiget!  

Side ved side har flere kurs i rallylydighet jevnlig. Se på de ulike rallykursenes sider!

Hvis du har ønsker til kurs for 2018 - si fra allerede nå slik at jeg får holdt av dager!

Kursene er delt i tre ulike deler :

 

Skiltinnlæring: På disse kursene lærer du skiltene til de respekive klassene. Kursene er stort sett bare ren innlæring av momentene på skiltene, samt gjennomgang av rallyreglene og hva en må huske på innenfor hver klasse. Hunden må kunne skiltene før en begynner å sette dem sammen i kombinasjoner. Du kan gå videre på kurs i innlæring av skilt til neste klasse uten å ha gått kombinasjonskurset først. 

Kombinasjonstrening: På disse kursene går vi kombinasjoner med skilt tilhørende de respektive klassene. Når skilter er ferdig innlært skal de settes sammen i ulike kombinasjoner slik at ekvipasjene får trent på å sette sammen øvelser, gå flere skilt etter hverandre, trene utholdenhet i både konsentrasjon og å kunne gå lenger uten belønning. Disse kursene kan du ta alt etter som hvor langt dere har kommet i skiltinnlæringen. 

Banekurs/andre kurs: Disse kursene har litt ulikt innhold som står nærmere beskrevet på deres side. Konkurransekurset og baneutfordringer kommer inn under her. 

 

 

For å få en god grunntrening i rally bør kursene tas om hverandre. Hunden må selvsagt lære alle momenter og å sette sammen momentene på skilt, men like viktig er det å trene på å gå kombinasjoner og gradvis venne hunden til å jobbe lenger og lenger. 

Når du begynner å bli klar for å konkurrere, eller har konkurrert en stund, er konkurransekurset og kurset "baneutfordringer" en fin måte å få jobbet godt med både seg selv og hunden på nye måter i settinger du er vant til. 

 

Velkommen på rallykurs hos Side ved side!